9.10.2018
Vláda SR na výjazdovom rokovaní v obci Ploské v okrese Košice-okolie schválila Akčný plán rozvoja okresu Košice-okolie a zároveň schválila pre 61 obcí a miest, ako aj 11 subjektov (cirkví, združení)  tohto okresu  ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov, kultúrnych domov či športovísk.   Hlavným cieľom Akčného...
3.10.2018
Upozornenie - zmena miesta rokovania vlády vo štvrtok 4. októbra 2018   Predseda vlády SR Peter Pellegrini po dohode s ministrami rozhodol, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v obci Lekárovce po včerajšej veternej smršti vláda dnes o 10.00 h zasadne priamo na Obecnom úrade v Lekárovciach v okrese Sobrance. V stredu 3. októbra 2018 v Ploskom a vo štvrtok 4. októbra 2018 v Lekárovciach sa uskutočnia výjazdové rokovania vlády SR.  Program výjazdových rokovaní...
28.9.2018
Včera, vo štvrtok 27. septembra 2018 vstúpil do platnosti dodatok č. 1 ku Schéme na podporu lokálnej zamestnanosti, ktorý inicioval a pripravil Úrad vlády SR na základe požiadaviek subjektov z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov počas mnohých stretnutí priamo v regiónoch  Slovenska.  Dodatok umožnil podporu aj takým projektom, ktoré vytvoria menej ako 5 pracovných miest. Odteraz sa o regionálny príspevok môžu uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí vytvoria...
26.9.2018
V zmysle Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu oznamujeme výšku disponibilných finančných prostriedkov v členení na prioritné oblasti v súlade s akčnými plánmi rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Disponibilné prostriedky
26.9.2018
Dňa 26.9.2018 sa zástupcovia odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR zúčastnili na stretnutí so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a regionálnych rozvojových agentúr (RRA) pôsobiacich na území NSK za účelom vyhodnotenia spolupráce za uplynulý polrok. Zástupcovia Úradu vlády SR boli oboznámení so spôsobom financovania a obsahom činnosti 7 regionálnych rozvojových agentúr v NSK. Medzi účastníkmi prebehla živá...