Bratislava
15.11.2017
Dávame do pozornosti zverejnenie výzvy Ministerstva vnútra SR pod názvom PRÍSTUP K PITNEJ VODE na webovej stránke http://www.minv.sk/?OPLZ  , kde o nej nájdete aj viac informácií a podrobností. Výzva, ktorá je určená pre 1043 obcí zaradených do Atlasu rómskych komunít, podporí projekty s témou, ktorá je súčasťou akčných plánov väčšiny najmenej rozvinutých okresov. Aj touto výzvou sa napĺňa ďalší krok k synergickej podpore kompletného rozvoja okresov s...
Prakovce
7.11.2017
Dňa 3. novembra 2017 sa na Obecnom úrade v Prakovciach uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave akčného plánu pre okres Gelnica (AP) za účasti expertov z tímu splnomocnenca vlády pre podporu NRO, členov akčnej rady okresu, zástupcov VÚC a predstaviteľov podnikateľského sektora. Kľúčovou témou stretnutia bolo zhodnotenie príprav AP a jeho prvej pracovnej verzie. V závere stretnutia boli určené hlavné priority pre rok 2018 a stanovili sa ďalšie kroky potrebné pre...
Košice
26.10.2017
Nadácia Pontis zorganizovala 26. októbra 2017 v Košiciach podujatie Pro bono akčné fórum 2017, na ktorom sa zišli predstavitelia zamestnávateľov s odborníkmi na sociálnu inklúziu a sociálne podnikanie. Splnomocnenec vlády pre podporu NRO podporil podujatie prostredníctvom účasti členov svoje expertnej skupiny: Kataríny Smatanovej, Zuzany Kumanovej, Vladimíra Ledeckého a Michala Smetanku.  Zamestnávatelia definovali problémy, s ktorými sa stretávajú pri zamestnávaní...
Vláda SR na svojom rokovaní 25. októbra 2017 v Gabčíkove schválila návrhy dodatkov k akčným plánom rozvoja okresov Vranov nad Topľou a Trebišov. Návrhy dodatkov boli predložené na podnet rozvojových rád z dôvodu zmien v procese implementácie akčných plánov. V rámci mnohých opatrení a aktivít AP sa okruh prijímateľov regionálneho príspevku rozšíri, aby vznikla možnosť čerpania RP viacerými subjektmi. Presunuté boli finančné prostriedky medzi jednotlivými...
Košice
23.10.2017
Prezentácia vynikajúcich príkladov rozvoja cestovného ruchu bola cieľom konferencie organizovanej Košickým samosprávnym krajom a splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) dňa 19.10.2017 v Košiciach. V poradí už desiata konferencia KSK – partner v cestovnom ruchu šla tentoraz nad rámec kraja a venovala sa nielen štyrom NRO v Košickom kraji, ale aj využívaniu rozvoja cestovného ruchu pre podporu zamestnanosti na celom Slovensku. Pritom páve NRO...