hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie ÚV SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie


Vyberte oblasť, do ktorej spadá vaša žiadosť:
1 - Kultúra národnostných menšín
  1.1 - Umelecké aktivity
  1.2 - Umelecká tvorba
  1.3 - Vzdelávacia, kultúrno-osvetová a záujmová činnosť
  1.4 - Vydavateľská činnosť
  1.5 - Kultúrne aktivity medzinárodného významu a multikultúrneho charakteru
2 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd
  2 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd
 © aSc 2005-2020