1. stretnutia absolventov a priateľov Akadémie sociálnej demokracie

V sobotu 25. júna sa v Bratislave uskutočnilo 1. stretnutie absolventov a priateľov Akadémie sociálnej demokracie na tému: „Ako pomôcť menej rozvinutým regiónom?“ K uvedenej problematike sa vyjadril splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Ďalším z rečníkov bol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý sa venoval aj subjektom sociálnej ekonomiky.