37. zasadnutie Výboru OECD pre politiku regionálneho rozvoja

Dňa 18. mája 2017 sa konalo 37. zasadnutie Výboru OECD pre politiku regionálneho rozvoja. Národným delegátom Slovenskej republiky vo Výbore je splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, A. Marcinčin. Hlavnou témou májoveho zasadnutia je odpoveď politiky regionálneho rozvoja na dôsledky globalizácie takým spôsobom, aby boli jej pozitívne aspekty spravodlivejšie distribuované v rámci jednotlivých regiónov. Téma inkluzívnej globalizácie realizovanej formou implementácie lepších politík bude tiež v centre pozornosti nadchádzajúceho zasadnutia Rady OECD na úrovni ministrov, ktoré sa bude konať v dňoch 7.- 8. júna v Paríži. Ministri budú okrem iného diskutovať aj o podpore regiónov a miest v otvorenej a digitalizovanej globálnej ekonomike.

Fotogaléria