A. Marcinčin: Novelou zákona by sa mal zvýšiť počet NRO na 17