Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Dovoľujeme si Vás informovať, že je možné uchádzať sa o vyhlásené výzvy na rozširovanie kapacít materských škôl a výstavbu komunitných centier.

Zoznam oprávnených žiadateľov (príloha č. 7) nájdete na: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok

Figurujú tam aj najmenej rozvinuté okresy a najmä obce. Aktuálny stav čerpania z výzvy na rozšírenie materských škôl nájdete tu : http://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=mv-sr-schvalilo-prve-ziadosti-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-materskych-skol