Anton Marcinčin: Bez kvalitných ciest firmy do hladových dolín neprídu