J.Richter: Chceme vytvoriť priaznivé podmienky pre sociálne podniky