Cieľom projektu Ensie je zdieľanie údajov v sociálnej ekonomike