Diskutujeme o naštartovaní rozvojových centier v NRO

Realizácia akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov do veľkej miery závisí od efektívneho fungovania okresných rozvojových centier. Máme okresy s funkčným centrom, ale aj okresy, kde sa centrum len formuje a aktivity viaznu. Preto splnomocnenec vlády požiadal svojich kolegov o vypracovanie úvodného textu k diskusii o tom, ako urýchliť naštartovanie fungovania rozvojových centier. V texte sa konštatuje, že problémom je vysoká administratívna náročnosť, nezabezpečenie plynulého financovania centier na začiatku roka a nevyjasnenie pozície akčnej rady. Text obsahuje aj alternatívy iných modelov fungovania rozvojových centier, ku ktorým chceme otvoriť diskusiu.

Poznámky k fungovaniu RC