Európske Rómske kováčske sympózium

Pod záštitou predsedu NR SR Bélu Bugára sa v sobotu 25. júna uskutočnil 13. ročník Európskeho Rómskeho Kováčskeho Sympózia v Dunajskej Lužnej. Tohto podujatia sa aktívne zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Tak ako po minulé roky sympózium spestrili kováči názornými ukážkami z ich práce priamo pri rozpálených vyhniach na originálnych nákovách. Tradície kováčstva v obci nie sú len pozoruhodným umeleckým dedičstvom, ale v neposlednom rade zabezpečujú prácu miestnym Rómom.