Európsky týždeň regiónov a miest – OPEN DAYS

V pondelok 1. októbra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Európskeho týždňa regiónov a miest 2016, ktoré sa každoročne koná v Bruseli a na ktorom si môžu zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a akademici vymieňať osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Je tiež uznávanou platformou pre politickú komunikáciu v súvislosti s rozvojom politiky súdržnosti EÚ a zvyšovanie povedomia politických činiteľov o tom, že regióny a mestá majú svoje miesto v politickom procese EÚ. Tohto podujatia sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, ktorý sa venoval témam: Politika súdržnosti v praxi a Mestá ako motor rastu pracovných príležitostí.

Fotogaléria