Ihľany, obecné zastupiteľstvo

Ihľany, obecné zastupiteľstvo 

V rámci aktivity 12.1 Akčného plánu Kežmarok sa v obci Ihľany a Krížová Ves realizujú aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske rodiny. So Zuzanou Kumanovou sme sa zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ihľany, na ktorom bolo poslancom predstavené aktivity v rámci opatrenia. Následne obecné zastupiteľstvo schválilo nielen tieto aktivity, ale aj záujem o odpredaj pozemkov pre stavebníkov na svojpomocnú výstavbu.

V obci majú skúsenosť aj s nájomnými bytmi. Svojpomocná výstavba, bude určená ako benefit pre šikovných ľudí, ktorí sú už legálne zamestnaní, resp. zamestnaní budú v rámci obecného podniku Ihľany. Aktivity opatrenia budú pokrývať asistenciu s projektovými časťami, ale aj vzdelávanie budúcich stavebníkov ako pracovným návykom, tak aj stavebným metódam.