Informačný seminár k aktuálnej problematike sociálnych podnikov v Prešove

V utorok 29.novembra 2016 usporiadal Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov na pozvanie primátorky Mesta Prešov a predsedu Prešovského samosprávneho kraja informačný seminár k aktuálnej problematike sociálnych podnikov. Téma pritiahla veľkú pozornosť, seminára sa zúčastnilo viac než 70 zástupcov obcí a miest 4 najmenej rozvinutých okresov PSK. Sociálne podniky sú dôležitou súčasťou Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov schválených vládou SR s vysokým potenciálom prispieť k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti.

Fotogaléria