Investičné možnosti v Prešovskom kraji

Dňa 12. apríla sa v Prešove konalo podujatie Investičné možnosti v Prešovskom kraji. Hlavnou témou tohto podujatia bolo prezentovať atraktivitu a ekonomický potenciál Prešovského kraja vrátane investičných príležitostí. Splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy, prezentoval Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (336/2015 Z. z.). Po podujatí sa splnomocnenec stretol so zástupcami okresov Sabinov, Vranov nad Topľou a Svidník.