Komplexné rozvojové plány pre Radnovce a Krivany od študentov FA STU Bratislava

Komplexné rozvojové plány pre Radnovce a Krivany od študentov FA STU Bratislava

Riešenia komplexného prístupu k rozvoju malých obcí s vysokým podielom nezamestnanosti sa nsažíme hľadať aj na akademickej pôde. Študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave vypracovali v úzkej spolupráce so starostami pre obce Radnovce (okres Rimavská Sobota) a Krivany (okres Sabinov) projekty regionálneho a obecného rozvoja. V mnohom pomáhajú obciam aj v územnom plánovaní ich aktivít, ale aj konkrétnym projektom.

Sú k nahliadnutiu tu:

Radnovce: http://spfastu.sk/files/novacek-radnovce.pdf

Krivany: https://issuu.com/viktorkasala/docs/krivany_draft