Konferencia „Zaostávajúce regióny – Tvorba novej dynamiky rastu v Európe“

V poľskom Rzeszowe sa konala konferencia spoločnej iniciatívy Európskej komisie, Svetovej banky a Poľskej republiky o novom prístupe k podpore rastu v zaostávajúcich regiónoch Európskej únie. Cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky prvej fázy realizácie programu podpory vo vojvodstvách Świętokrzyskie a Podkarpackie v Poľsku.

Účelom iniciatívy, ktorá vznikla v roku 2016, je identifikácia prekážok, ktoré bránia rastu v zaostávajúcich regiónoch a následné poskytnutie cielenej pomoci a návrhov opatrení na podporu využitia miestneho potenciálu.

Viac o tejto iniciatíve na: http://www.worldbank.org/en/country/poland/publication/catching-up-regions

Fotogaléria