Lepšia ochrana Karpatských bukových pralesov ako príležitosť pre udržateľný rozvoj regiónov

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov je členom medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá problematikou Karpatských bukových pralesov, zaradených do svetového dedičstva UNESCO. Skupinu zároveň tvoria zástupcovia rezortov zahraničných vecí a európskych záležitostí, životného prostredia, dopravy a výstavby, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, financií, a ďalších relevantných inštitúcií.

Na 2. zasadnutie pracovnej skupiny, ktoré sa konalo 1. augusta 2018 v priestoroch Úradu vlády, bola prizvaná aj stála delegátka SR pri UNESCO v Paríži, veľvyslankyňa Klára Novotná, aby informovala o výsledkoch zasadnutia Výboru svetového dedičstva UNESCO v Krakove. Ten vyzýva slovenskú vládu, aby do februára 2018 predložila správu o zlepšení stavu ochrany tejto lokality.

Výbor ocenil multidisciplinárny prístup vlády, ktorá do riešenia problematiky zapojila viacerých aktérov a vytvorila medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá sa okrem iného zaoberá možnosťami využitia udržateľného cestovného ruchu, ktorý by mohol slúžiť ako alternatívny zdroj príjmu pre obyvateľov v okolí pamiatok prírodného dedičstva UNESCO. Opatrenia by mali viesť k vytvoreniu nových pracovných príležitostí a zabezpečeniu udržateľného rozvoja regiónov, v ktorých sa nachádzajú lokality svetového dedičstva na Slovensku.

Fotogaléria