MARCINČIN: V zaostávajúcich okresoch nevyužívame potenciál