MARCINČIN: Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov je cenený