Ministerstvo hospodárstva SR podporí 50 miliónmi eur podniky v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch SR. Cieľ opatrenia je posilniť ekonomiku a zvýšiť životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých okresoch. Informovali o tom podpredseda vlády Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga.

Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresoch prostredníctvom podpory inovácie produktov alebo výrobných procesov.

„Chceme podporiť nové investície a vznik nových pracovných miest tam, kde sú najpotrebnejšie – v regiónoch s dlhodobou vysokou nezamestnanosťou. Výsledkom bude silnejšia regionálna a lokálna ekonomika a vyššia životná úroveň ľudí,“

zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Viac informácií o výzve získate na webstránke Ministerstva hospodárstva SR.

Samotná výzva na predkladanie žiadostí je zverejnená na stránkach operačného programu Výskum a inovácie.