Na košickej konferencii budú riešiť cestovný ruch ako príležitosť pre okresy