Najmenej rozvinuté okresy sa ľahšie dostanú k štátnym príspevkom