Nájomné bývanie v Rakúsku: lekcie pre nás

Viedeň v tomto roku získala už ôsmy krát po sebe titul najlepšieho mesta pre život. Geograficky Bratislavu od Viedne oddeľuje len niekoľko desiatok kilometrov, v rebríčku hodnotenia kvality života však tieto dve metropoly oddeľuje viac ako 80 miest. Geografická blízkosť je ale výhodou, ktorá nám poskytuje príležitosti, aby sme sa inšpirovali dobrými príkladmi v oblasti bývania nielen pre Bratislavu ale aj pre ďalšie časti Slovenska, vrátane tých najmenej rozvinutých.

Sociálne bývanie na Slovensku a vo Viedni: súčasnosť a budúcnosť aktivít v oblasti sociálneho bývania a ich legislatívny základ boli témou workshopu, organizovaného Inštitútom ASA v spolupráci s Renner Institut vo Viedni, ktorého sa zúčastnil splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin spolu s Martin Muránskym, výkonným riaditeľom Inštitútu ASA; Milanom Ftáčnikom, bývalým primátorom Bratislavy a kandidátom na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja; Milanom Muškom, výkonným podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska; Michalom Polákom z Ministerstva financií SR a Barbarou Tiefenbacher zo zastúpenia Friedrich-Ebert-Stiftung v Slovenskej republike.

Účastníci workshopu Vo Viedni navštívili inštitúciu Wohnservice Wien, ktorá v hlavnom meste poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti bývania. Jej predstavitelia spolu so zástupcami Wiener Wohnen oboznámili účastníkov s históriou a vývojom mestského bývania vo Viedni, so systémom verejne dotovaného bývania a legislatívou v oblasti nájomného bývania v Rakúsku. Vo Viedenskej radnici účastníkov workshopu prijal Michael Ludwig, člen mestskej rady zodpovedný za oblasť bývania, výstavby a obnovy mesta Viedeň.

Súčasťou workshopu vo Viedni bola aj návšteva Seestadt Aspern, lokality jedného z najväčších súčasných mestských rozvojových projektov v Európe. Prebieha tu výstavba novej mestskej časti Viedne, v ktorej by malo vzniknúť 10 000 nových verejne dotovaných bytov pre vyše 20 000 obyvateľov.

Podľa splnomocnenca vlády pre podporu NRO je fungujúci systém nájomného bývania v Rakúsku dobrým príkladom pre Bratislavu a Slovensko. Dôvodom úspešného systému je starostlivé plánovanie spolu s dobrým legislatívnym zázemím a fungujúcimi inštitúciami. Systém prináša výhody pre obyvateľov aj miestnu ekonomiku: reguláciou výdavkov na bývanie domácnosti ušetria svoje náklady spojené s bývaním, ktoré im zostávajú na spotrebu. Spolu s Fakultou architektúry STU Bratislava podpourjeme transfer tejto pozitívnej praxe, prepojenia bývania, ekonomiky a zamestnávania, aj v pilotných projektoch komplexného prístupu v NRO.

Fotogaléria