Obec Martinová

Obec Martinová, okres Rimavská Sobota, sa pôvodne do indikatívneho zoznamu projektov Akčného plánu nedostala, avšak aktivity v susedných obciach povzdbudili aj starostu Eugena Radiča. Pán starosta požiadal o pomoc pri spracovávaní biznis plánu pre obecný podnik, ktorý by chcel založiť, a tak priniesť do svojej obce nové možnosti zamestnania. V súčasnosti má obec okolo 400 obyvateľov a nezamestnanosť takmer 100%. V takýchto podmienkach je každá aktivita vítaná. Nadväzujúc na už existujúce aktivity spracovania odpadových palív, s pánom starostom sme diskutovali o možnostiach ich rozvíjania. Nie sú potrebné veľké investície - stačí vlečka, traktor - a obec môže zamestnať 3 ľudí a rozšíriť svoje aktivity.