Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc

Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku sú Úradom vlády SR predkladané Protimonopolnému úradu SR ako koordinátorovi pomoci. Ten posudzuje, či sa na ne uplatňujú pravidlá štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci a ak áno, či sú splnené podmienky poskytnutia pomoci.

Protimonopolný úrad SR pre žiadateľov pripravil Pomôcku k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc, ktorú sme zverejnili v sekcii Dokumenty.

Žiadateľom odporúčame, aby sa oboznámili aj s ostatnými metodickými usmerneniami koordinátora štátnej pomoci zverejnenými na stránkach Protimonopolného úradu SR.


Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc