Pozvánka pre okresy Košice – okolie a okres Gelnica

Sekcia regionálneho rozvoja v spolupráci s VÚC Košice organizuje prvé stretnutie pracovnej skupiny na tvorbu Akčného plánu pre okresy Košice – okolie a okres Gelnica. Stretnutie sa bude konať v Košiciach 11.- 12. júla 2017. Záujemcovia, ktorí by mali záujem participovať na tvorbe týchto dokumentov sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese nro@vlada.gov.sk