Pozvánka na informačné semináre k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch.

Semináre sa uskutočnia 3. októbra v Lučenci a 4. októbra v Prešove.

Pozvánka na seminár v Lučenci

Pozvánka na seminár v Prešove