Pozvánka na informačný seminár "NedisKVALIFIKUJ SA!"

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01