Pozvánka na pracovné stretnutie so zástupcami Informačno-poradenského centra v Košiaciach

Pozývame Vás na pracovné stretnutie so zástupcami Informačno-poradenského centra v Košiaciach, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2017 od 13:00 - 15:00 hod., v miestnosti č. 208 na 1. poschodí Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, Košice.
Hlavné témy stretnutia:

O potvrdenie účasti a nahlásenie mena účastníka Vás prosíme do 19. mája 2017 na emailovú adresu: nro@vlada.gov.sk