Pozvánka na pracovné stretnutie so zástupcami Informačno-poradenského centra v Prešove

Pozývame Vás na pracovné stretnutie so zástupcami Informačno-poradenského centra v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2017 od 9:00 - 11:00 hod., v účelovom zariadení Ůradu vlády SR, Dom hostí Mánesova 1, 040 01 Košice.
Hlavné témy stretnutia:

O potvrdenie účasti a nahlásenie mena účastníka Vás prosíme do 19. mája 2017 na emailovú adresu: nro@vlada.gov.sk