Pozvánka na seminár: Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov si Vás dovoľujú pozvať na seminár: Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka, ktorý sa uskutoční 10. 11. 2017 na SPU Nitra. Svoju účasť prosím potvrďte e-mailom na nro@vlada.gov.sk najneskôr do 7.11.2017.


Seminár - Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka

Fotogaléria