Pozvánka na spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO

Názov: Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?
Cieľ: Diskutovať o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry.
Termín: 27.4.2017
Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava
Jazyk: Slovenčina

Ak máte záujem sa seminára zúčastniť, registrujte sa prosím do 24.4.2017 na adrese kovacik@ineko.sk. Z kapacitných dôvodov budeme akceptovať obmedzený počet prihlášok – akceptovanie prihlášky vám potvrdíme e-mailom.

Seminár bude naživo vysielaný aj na internete.

Aktuálne informácie nájdete na stránke seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť.