Pracovná cesta Splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov do okresov Vranov nad Topľou a Sobrance

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin vycestoval 12. mája 2016 do Vranova nad Topľou, aby zahájil proces prípravy akčného plánu. Na stretnutí s predstaviteľmi miestnych samospráv, škôl a podnikateľského sektora informoval o činnostiach a krokoch potrebných k úspešnému vypracovaniu a schváleniu akčného plánu. Oboznámil sa tiež s aktivitami miestnych podnikateľov, napr. ovocinárskej firmy Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. a vyzdvihol skúsenosti občianskeho združenia Svatobor. Po rokovaní spolu so zástupcami mesta navštívil priemyselný park vo Vranove nad Topľou. Pracovná cesta pokračovala 13. mája 2016 účasťou splnomocnenca na rozšírenom zasadnutí Akčnej rady v Sobranciach. Témou diskusie bolo predovšetkým konkretizovanie projektových zámerov a opatrení akčného plánu v nadväznosti na výsledky medzirezortného pripomienkového konania.