Pracovné stretnutia v Košiciach

Na pracovných stretnutiach v Košiciach sa rokovalo so zástupcami odboru regionálneho rozvoja VÚC Košice, zástupcami TUKE – Stavebnej fakulty, Ekonomickej fakulty a inými potenciálnymi partnermi pri prípravách Akčného plánu. S univerzitami bola dohodnutá budúca spolupráca najmä na projektoch s cieľom popularizovať problematiku regionálneho rozvoja a usporadúvania spoločných tematicky zameraných konferencií. Diskutovalo sa aj o indikatívnom projektovom zámere k Akčnému plánu Sabinov v téme zamestnávania dlhodobo nezamestnaných pri realizácii a melioračných opatreniach.