Pracovné stretnutie k príprave zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku súvisiaceho s realizáciou Akčných plánov

Vo štvrtok 22. septembra 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie k príprave zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku. Hlavnou témou rokovania bude realizácia Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov a príprava žiadostí a zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku.