Pracovné stretnutie s regionálnymi rozvojovými agentúrami v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa v piatok uskutočnilo stretnutie regionálnych rozvojových agentúr (RRA) z celého Slovenska so splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Rokovanie sa venovalo  cieľom a výsledkom regionálneho rozvoja vo svetle prvých skúseností s implementáciou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, čo je jednou z priorít slovenskej vlády a koncepčným východiskám štátnej politiky regionálneho rozvoja v kontexte politiky EÚ. Výsledkom rokovania so zástupcami RRA bola dohoda na podpore prípravy implementácie a monitorovania plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, príprave školení, sieťovania, mentoringu partnerov územnej spolupráce a regiónov, zamerania sa na väčšiu informovanosť, napríklad v oblasti využívania sociálneho aspektu verejného obstarávania. Zameriame sa na poradenskú činnosť pri príprave zakladania obecných podnikov a subjektov sociálnej ekonomiky, ale tiež na prípravu plánov udržateľnej mobility, ako aj na posilnenie komunikácie a prípravy menších projektov pre malé subjekty – obce a podnikateľov.

Prezentácia RRA Banská Bystrica 2016

Fotogaléria