Pracovné stretnutie v Spišskom Hrhove a reprezentatívna účasť splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy na slávnostiach Európskych ľudových remesiel v meste Kežmarok

Pracovný výjazd expertnej skupiny pozostával zo stretnutia so zástupcami Akčného plánu okresu Kežmarok v Spišskom Hrhove. Diskutovalo sa o nastavení fungovania sociálnych podnikov a nutných krokoch k ich úspešnej realizácii podľa Akčného plánu v okrese Kežmarok, ako aj o koncepčnom nastavení pre ostatné okresy, možnostiach doškolenia, najmä starostov (manažérov), ktorí by o takéto projekty mali záujem aj vo svojich okresoch.

Popoludní bola uskutočnená reprezentatívna účasť na najväčšom kultúrnom podujatí v Kežmarku – 26. ročník medzinárodného festivalu  Európske ľudové remeslo, kde sa návštevníkom prihovoril aj splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy.

Kežmarský magazín č. 530 EĽRO 2016

Fotogaléria