Pracovný seminár o pravidlách štátnej pomoci

Pod heslom „Štátna pomoc nie je problémom, iba novým riešením“, zorganizovala dňa 10. augusta 2017 Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR v spolupráci s Protimonopolným úradom pracovný seminár určený pracovníkom Centier podpory regionálneho rozvoja.

Jeho cieľom bolo informovať o pravidlách štátnej pomoci v súvislosti s realizáciou Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Seminára, počas ktorého došlo k užitočnej obojstrannej výmene informácií a hľadaniu konštruktívneho konsenzu v oblasti štátnej pomoci, sa zúčastnilo takmer 60 záujemcov.

Odprezentované príspevky zo seminára zverejňujeme so súhlasom Protimonopolného úradu.

Fotogaléria