Pracovný výjazd expertnej skupiny do okresu Trebišov

Dňa 1. júna 2016 sa v Trebišove konalo stretnutie okresnej rozvojovej rady s členmi expertnej skupiny. Hlavnou témou stretnutia boli osobitné projekty a odporúčania pri úprave štruktúry Akčného plánu. Okresná rozvojová rada súhlasila so zapracovaním zmien a dohodla sa s členmi expertnej skupiny na termíne zaslania rámcového návrhu Akčného plánu. Po rokovaní na okresnom úrade navštívila skupina expertov obec Čerhov, kde na obecnom úrade prebiehalo rokovanie so starostom obce a malými vinármi zo Združenia Tokajské pivnice. Toto stretnutie sa uskutočnilo s cieľom oboznámiť členov Združenia Tokajské pivnice o nevyužitom potenciáli Tokaja, ktorý by mohol prispieť k rozvoju okresu.