Pracovný výjazd na stretnutie s odborníkmi a starostami okresu Poltár

Pracovný výjazd pozostával z informatívneho stretnutia s dekankou Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra o spolupráci pri príprave odbornej štúdie zameranej na výstavbu extenzívnych systémov čistenia komunálnych odpadových vôd v najmenej rozvinutých okresoch a príprave projektantov takýchto systémov v budúcnosti. Hlavné stretnutie sa uskutočnilo na Katedre krajinného inžinierstva FKZI SPU Nitra s odborníkmi katedry, VUT Brno, starostami z okresu Poltár a koordinátorkou prípravy Akčného plánu. Zameralo sa na podmienky udržateľnosti a realizovateľnosti navrhovaných opatrení na výstavbu extenzívnych systémov čistenia komunálnych odpadových vôd v štyroch lokalitách okresu Poltár. Výsledkom pracovnej cesty bola predbežná dohoda o ďalších krokoch a finalizácii navrhovaných opatrení.