Pracuje sa na akčných plánoch rozvoja pre okresy Košice-okolie a Gelnica