Prevencia straty bývania ako súčasť komplexného prístupu k udržateľnému rozvoju obcí

Strata bývania ohrozuje nielen obyvateľov najmenej rozvinutých okresov a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ale aj starších ľudí, samoživiteľov, či mladých ľudí vo väčších mestách na celom Slovensku. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity preto k tejto  doposiaľ často opomínanej téme usporiadal 11. októbra 2017 v Žiline seminár o prevencii straty bývania s cieľom hľadať možnosti takýchto preventívnych opatrení. Workshopu sa zúčastnila aj členka expertného tímu splnomocnenca vlády pre podporu NRO Katarína Smatanová.

Z celodenných diskusií vyplynuli 4 hlavné odporúčania:

 V diskusiách sa účastníci workshopu zhodli, že pre štátnu správu a zmenu legislatívy je kľúčovým podnetom potreba vyčleniť špeciálnu pomocnú profesiu pre oblasť bývania: asistenta bývania. Táto pozícia by obsahovo pokrývala sociálne aspekty bývania ako aj základné právne a finančné poradenstvo.


Katarína Smatanová

Fotogaléria