Pro bono akčné fórum 2017: hľadanie spoločných riešení problémov zamestnávania ľudí z MRK

Nadácia Pontis zorganizovala 26. októbra 2017 v Košiciach podujatie Pro bono akčné fórum 2017, na ktorom sa zišli predstavitelia zamestnávateľov s odborníkmi na sociálnu inklúziu a sociálne podnikanie. Splnomocnenec vlády pre podporu NRO podporil podujatie prostredníctvom účasti členov svoje expertnej skupiny: Kataríny Smatanovej, Zuzany Kumanovej, Vladimíra Ledeckého a Michala Smetanku. 

Zamestnávatelia definovali problémy, s ktorými sa stretávajú pri zamestnávaní ľudí z vylúčených komunít a marginalizovaných rómskych osád a odborníci z rôznej úrovne riešenia sociálnej inklúzie spoločne hľadali riešenia. Prepojenie podnikateľského sektora s neziskovými organizáciami a samosprávou vytvorilo nový pohľad na tieto problémy a odkrylo viaceré príležitosti skvalitnenia a zefektívnenia prepojenia zamestnanosti a sociálneho poradenstva.

Viacerí zamestnávatelia, ktorí sa zúčastnili akčného fóra, sú schopní podporiť tvorbu pracovných miest aj v najmenej rozvinutých okresoch. Napríklad spoločnosť Trim Leader, a.s., ktorá má prevádzku v Bardejove, zvažuje vytvoriť niekoľko desiatok nových pracovných miest, ktoré budú určené aj pre nízkokvalifikovanú pracovnú silu. Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. chce v Prešove vytvoriť pracovné miesta pre ľudí z rómskych komunít, podobne ako spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o.

Zamestnávatelia sa zhodli, že viacerí narážajú na podobné problémy, ktoré obmedzujú rozvoj ich výrobnej činnosti. Medzi ne patria nepripravenosť dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, nedostatočné pracovné návyky, ale aj častá chorobnosť a absencie. V hľadaní riešení sa prítomní zhodli, že je potrebné spolupracovať s obcami, mestami a neziskovými organizáciami a využívať pôsobenie terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí môžu pokračovať v práci s ľuďmi aj po nástupe do zamestnania a uľahčiť im aj zamestnávateľom ich integráciu na pracovnom trhu.

Fotogaléria