Prvé stretnutia k tvorbe Akčných plánov pre okresy Bardejov, Snina a Medzilaborce

Splnomocnenec pre najmenej rozvinuté okresy navštívil Bardejov, Sninu a Medzilaborce, ktoré budú zaradené do zoznamu a programu pre najmenej rozvinuté okresy (NRO) od 1. januára 2018. Cieľom bolo predstaviť tento vládny program a oboznámiť zástupcov regiónu s tvorbou akčného plánu. Stretnutia sa zúčastnili starostovia obcí, zástupcovia miestnych akčných skupín, úradu práce ako aj podnikatelia z regiónu. Ďakujeme VÚC Prešov za pomoc s organizáciu týchto stretnutí a tešíme sa z našej spolupráce na lepšom a kvalitnejšom živote v regióne.

Fotogaléria