Rast NRO môže do veľkej miery ovplyvniť oblasť cestovného ruchu (03:11 - 04:46)