Rezort hospodárstva podporí podniky v najmenej rozvinutých okresoch