Roadshow navštívi aj najmenej rozvinuté regióny na Slovensku

Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravuje na jeseň zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2016. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ponúknuť im možnosť vyskúšať si pripraviť projektový zámer na základe skutočných potrieb vybraného regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.

Bližšie informácie nájdete na: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2016-ma-novy-statut/