Rokovanie Rady pre rozvoj NRO za účelom vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

V utorok 18. októbra 2016  zasadala Rada pre rozvoj NRO a rokovala o 13 žiadostiach o poskytnutie regionálneho príspevku.
Jednu žiadosť vrátila na dopracovanie a 12 žiadostí v celkovej sume žiadaných príspevkov 3 760 000 € odporučila na schválenie Ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Odporučených na schválenie bolo 5 žiadostí z okresu Revúca, 4 žiadosti z okresu Kežmarok, 2 žiadosti z okresu Rožňava a jedna žiadosť z okresu Poltár.

Okresy môžu zasielať svoje žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku najneskôr do 20. októbra 2016 na Sekciu regionálneho rozvoja MDVRR SR a na mailovú adresu jana.kohutova@mindop.sk .

Formulár žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku  je zverejnený v časti Dokumenty.

 K žiadostiam, ktoré sa týkajú subjektov sociálnej ekonomiky je potrebné predložiť aj dokumenty, ktoré nájdete v časti Sociálne podniky.