Rozvoj infraštruktúry si vyžaduje zapojenie skúsených expertov

Splnomocnenec vlády pre podporu NRO sa zúčastnil besedy na tému regionálneho rozvoja v živom vysielaní Rádia Regina Stred. Spolu s riaditeľom Útvaru hodnoty za peniaze Štefanom Kiššom diskutovali predovšetkým o dôležitosti infraštruktúry pre rozvoj regiónov. V širšom ponímaní splnomocnenec označil za dôležité predovšetkým rozvojové centrá, podporu pôdohospodárstva a malých a stredných podnikov. V rámci napĺňania akčných plánov spomenul aktuálne opatrenia, akými sú zvýhodnenie pri čerpaní eurofondov a financií zo štátneho rozpočtu, investičné stimuly, ktoré už prinášajú ohlasy zo strany investorov, projekty financovania stredných a základných škôl a centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti. V kontexte verejnej diskusie o plánovanej výstavbe rýchlostnej cesty R2 zo Zvolena do Košíc Anton Marcinčin vníma pozitívne skutočnosť, že sa ľudia v regióne mobilizujú a vyjadrujú svoje záujmy. Dobudovanie infraštruktúry podporí rozvoj územia a jeho ľudského potenciálu. V súvislosti s rozprúdenou diskusiou zdôraznil rozmer komplexnosti a odbornosti; k tvorbe ekonomických analýz je potrebné prizvať skúsených odborníkov, do ktorých sa oplatí investovať, aby výstupy prezentované verejnosti neodrážali len rozhodnutia úradníkov, ale predovšetkým analýzy expertov v danej oblasti.

https://reginastred.rtvs.sk/clanky/ekonomika-a-financie/139666/rozvoj-nie-len-regionov-za-kazdu-cenu